Agenda, moties en amendementen ALV 2021

Agenda: Algemene Ledenvergadering PPU 2021-05-30

Aanvang 16:00 uur

Sluiting 17:30 uur

Locatie: In de 3 Krone, Oudegracht 227 Utrecht.

Stream via Mumble: mumble.piratenpartij.nl, stemmen per mail + telefonische verificatie

Vorige ALV: Juni 2020: http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Notulen-Algemene-Ledenvergadering-PPU-2020-06-28.pdf

Aanwezig bestuur:  Maarten, Abram, Arnoud, Björn

Afgemeld:

Aanwezig overig: 

Streamen & Opnemen via Mumble

1. Opening
Welkomstwoord door de voorzitter van de Piratenpartij Utrecht Maarten van der Pol

De ALV wordt voorgezeten door:

  • Maarten van der Pol (penningmeester)
  • Abram Kleijweg (secretaris)
  • Arnoud Siegers (voorzitter)
  • Björn Struijlaart (bestuurslid)

2. Vaststellen notulist: Saskia Söller

3. Mededelingen / toevoegingen agenda:

Aantal stemgerechtigden:
Aantal machtigingen:
Totaal:

Stukken behorend bij de ALV:

Vacature Bestuur
Vacature Kascommissie
Vacature Vertrouwenspersoon
Allen onder: https://pputrecht.nl/vacatures-alv-2021/
Begroting Piratenpartij Utrecht 2020 http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/begroting-2020.pdf
Begroting Piratenpartij Utrecht 2021 http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/begroting-2021-pdf.pdf
Balans Piratenpartij Utrecht 2018-2019 http://pputrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/balansbegroting20182019.pdf

Moties: Zie moties & amendementen (moties in te dienen tot uiterlijk 02-05-2021, amendementen in te dienen tot uiterlijk 16-05-2021)

Huishoudelijk Reglement  

Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De volgende moties met betrekking tot het huishoudelijk reglement worden in stemming gebracht: (voor inhoud motie: zie Moties)

Beleidsplan & Begroting 

Het beleidsplan “Plan Paars 2028” is aangenomen op de ALV van 26 november 2018 en gepubliceerd op https://pputrecht.nl. De begroting 2021 is door de ALV van juni 2020 door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op https://pputrecht.nl.

Het bestuur presenteert en brengt ter stemming de gewijzigde begroting voor 2021, alsmede de begroting voor 2022.

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:


Ten aanzien van het beleidsplan zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Ten aanzien van de begroting voor 2020 zijn de volgende moties / amendementen ingediend:
Geen moties / amendementen

Kascommissie & Decharge bestuur betreffende boekjaar 2018-2019
De kascommissie heeft de boeken voor boekjaar 2020 bestudeerd en adviseert de ALV om het bestuur (inclusief inmiddels afgetreden bestuurders Jasmijn Boeken en Dmitri Schrama) wel dechargé te verlenen voor het boekjaar 2020. 

Stemmen voor dechargé:
Stemmen tegen dechargé: 

De ALV verleent het bestuur wel / geen dechargé voor boekjaar 2018-2019.

Aanstelling Vertrouwenspersoon / Vertrouwenspersonen      
Momenteel is de positie vertrouwenspersoon niet ingevuld.

Eventuele overige aanmeldingen vertrouwenspersoon: 0

Mededelingen / toelichting van de vertrouwenspersoon:

Aanstelling vertrouwenspersoon / personen voor de komende periode.

Kascommissie
De huidige leden zijn Geert-Jan Meewisse, David Bekker en Oliver Verver.

xxxxxx legt zijn functie neer in verband met het verkiesbaar zijn als bestuurslid.

Stemt de ALV voor het aanlaten van de overige leden (indien zij dat ook willen).

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:

Daarnaast heeft xxxxxxx zich aangemeld als kascommissielid.

Stemmen voor:
Stemmen tegen:
Stemmen onthouding:


Bestuursverkiezingen
Er zijn minimaal 3 en maximaal 5 bestuurders.
Huidige bestuurstermijnen:

Arnoud Siegers
Formeel: Voorzitter
Organisatorisch: Bestuurslid
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2022

Abram Kleijweg
Formeel: Secretaris
Organisatorisch: Secretaris
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2022

Maarten van der Pol
Formeel: Penningmeester
Organisatorisch: Penningmeester
Bestuurstermijn eindigt: 8 november 2022

Björn Struijlaart
Formeel: Bestuurslid
Organisatorisch: Rep Link
Bestuurstermijn eindigt: 16 juni 2021

Aanmeldingen bestuur:Moties & Amendementen

Motie 202101:

W.V.T.T.K. / Rondvraag
Aansluitend op de ALV is er een gratis borrel voor alle leden, vrijwilligers en geïnteresseerden.